Studijní obory

Veterinářství

VOŠ Praha je v současnosti specializovanou jednooborovou vyšší odbornou školou, která nabízí unikátní obor Veterinářství, jehož absolventi jsou kvalifikovanými pracovníky podle veterinárního zákona v oblasti veterinární péče. Podle evropské vysokoškolské klasifikace se jedná o terciární vzdělávání ekvivalentní bakalářskému studiu. Toto vzdělávání neposkytuje, kromě našich škol v Praze a v Plzni, žádná jiná vyšší odborná škola v Čechách.

Vzdělávání veterinárních lékařů a veterinárních asistentů je úzce propojeno. Naším primárním cílem je připravit absolventy k samostatnému poskytování péče o zvířata a k plnohodnotné asistenci veterinárnímu lékaři, a to ve všech typech veterinárních zařízení, ať už na veterinárních klinikách, ve veterinárních ordinacích či jiných zařízeních zaměřených na chov a péči o zvířata (např. v záchranných stanicích, útulcích, farmách, ranči, terapeutických zařízeních). Dále je naším cílem připravit absolventy pro práci v oblasti státní veterinární kontroly či pro výzkumnou práci v oboru veterinářství. Naši absolventi se budou ve spolupráci s lékaři podílet na preventivní, léčebné, diagnostické, terapeutické a neodkladné péči. Výuka studentů bude také probíhat pod vedením zkušených a kvalifikovaných veterinárních lékařů s dlouhodobou praxí v oboru veterinářství. Na výuce se budou podílet veterinární lékaři působící na veterinárních klinikách a ve veterinárních ordinacích. Absolvent bude vykonávat regulované povolání  a bude splňovat kritéria podle zákona o veterinární péči. Po ukončení studia získá absolvent titul DiS.

Obor Předškolní a mimoškolní pedagogika a obor Sociální práce můžete studovat na naší druhé VOŠ v Plzni.