Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024 nevypisujeme

Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024 nevypisujeme, neboť stále není zprocesován zápis školy do školského rejstříku. Těšíme se na to, že přivítáme studenty ve školním roce 2024/2025.

VOŠ Praha bude nabízet studium v oborech Předškolní a mimoškolní pedagogika (denní nebo kombinovaná forma), Veterinářství (denní nebo kombinovaná forma), Kybernetická bezpečnost (denní nebo kombinovaná forma) nebo Sociální práce (denní nebo kombinovaná forma).