Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024 nevypisujeme

Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024 nevypisujeme, neboť stále není zprocesován zápis školy do školského rejstříku. Těšíme se na to, že přivítáme studenty ve školním roce 2024/2025.

VOŠ Praha bude nabízet studium v oborech Předškolní a mimoškolní pedagogika (denní nebo kombinovaná forma), Veterinářství (denní nebo kombinovaná forma), Kybernetická bezpečnost (denní nebo kombinovaná forma) nebo Sociální práce (denní nebo kombinovaná forma).[…]

Předškolní a mimoškolní pedagogika

Absolventi oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika jsou po dobu svého studia připravování zejména na budoucí práci v mateřských školách a jiných obdobných zařízeních pro děti předškolního věku, a dále na práci v mimoškolních zařízeních, jakými jsou školní družiny, školní kluby, střediska volného času, domovy dětí a mládeže nebo výchovná zařízení. Po absolvování studia je jim udělen titul DiS. (diplomovaný specialista) a podle zákona o pedagogických pracovnících získají kvalifikaci pro výkon povolání, jako jsou učitel mateřské školy, vedoucí učitel mateřské školy, vychovatel, pedagog volného času, asistent pedagoga a další.[…]

Veterinářství

Naším primárním cílem je připravit absolventy k samostatnému poskytování péče o zvířata a k plnohodnotné asistenci veterinárnímu lékaři, a to ve všech typech veterinárních zařízení, ať už na veterinárních klinikách, ve veterinárních ordinacích či jiných zařízeních zaměřených na chov a péči o zvířata (např. v záchranných stanicích, útulcích, farmách, ranči, terapeutických zařízeních).[…]