Termín uzávěrky přihlášek je 31. srpna 2023

VOŠ Praha nabízí studium pro školní rok 2023/2024 v oboru Veterinářství (denní nebo kombinovaná forma). Předběžnou přihlášku online je možno podávat do 31. srpna 2023. Bližší informace o přijímacím řízení naleznete zde. Získali jsme akreditaci oboru Veterinářství od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, ale přijímací řízení můžeme zrealizovat až po zápisu školy do školského rejstříku.[…]

Veterinářství

Naším primárním cílem je připravit absolventy k samostatnému poskytování péče o zvířata a k plnohodnotné asistenci veterinárnímu lékaři, a to ve všech typech veterinárních zařízení, ať už na veterinárních klinikách, ve veterinárních ordinacích či jiných zařízeních zaměřených na chov a péči o zvířata (např. v záchranných stanicích, útulcích, farmách, ranči, terapeutických zařízeních).[…]

VOŠ Plzeň

Naše druhá Vyšší odborná škola Plzeň nabízí studium ve vzdělávacích programech Předškolní a mimoškolní pedagogikaVeterinářství a Sociální práce. Po jejich absolvování obdrží student titul DiS. (diplomovaný specialista) a je připraven k výkonu regulovaných povolání podle příslušného zákona.[…]